• Nama: Chyntia Perwintan Sari, S.Pd

  Jabatan: Guru


 • Nama: Maria Picessa Auridar Nisa, S.Pd

  Jabatan: Guru


 • Nama: Ruben Alexander Pakpahan, S.Pd

  Jabatan: Guru


 • Nama: Septiana Ganeshi, S.Pd

  Jabatan: Guru


 • Nama: Dullas Afrilia Veronica, S.Pd

  Jabatan: Guru


 • Nama: Skolastika Listya Monika, S.Pd

  Jabatan: Guru